Bruksanvisningar

Förklarade på ett enkelt sätt
Förklarade på ett enkelt sätt

Bruksanvisningar

Bruksanvisningar som inte översätts korrekt kan orsaka lustiga situationer. Men ibland, till exempel i medicinska sammanhang, kan översättningsfel bli farliga och potentiellt till och med livshotande. Det är därför översättningar av bruksanvisningar endast har i experters händer att göra.

Bristfälligt översatta bruksanvisningar är respektlösa gentemot de som behöver läsa och förstå dem. Oavsett hur bra dina produkter är kan brist på vägledning i hur man använder dem resultera i kundmissnöje och dåliga uppfattningar om hela företagets kvalitet. Det är en marknadsrisk som egentligen inte behöver existera.