Myndighetstexter

Exakt av edsvurna översättare
Exakt av edsvurna översättare

Myndighetstexter

Oavsett om det rör sig om kallelser, domar eller straff får inga misstag smyga sig in. Vi tar ansvar för våra tjänster. Officiellt utsedda och edsvurna översättare ägnar sin fulla uppmärksamhet åt domstolarnas domar från hela Tyskland, men framför allt i Mecklenburg-Vorpommern och det bredare norra Tyskland.

Vid översättningar av rättstexter är det särskilt viktigt att vara medveten om sociala strukturer på de olika språkområdena. Eftersom det ofta finns grundläggande skillnader i lagstiftning, verkställningar och rättsväsende kan bokstavliga översättningar lätt bli felaktiga. För att undvika detta bör endast specialiserade yrkespersoner göra korrekta översättningar av dessa dokument.