Kontrakt

Exakta avtal
Exakta avtal

Kontrakt

Tillit är bra, kontrakt är bättre. Tydliga klargöranden av vem som måste göra vad, när och på vilka villkor. På Adria Språkservice har vi experter med ekonomisk och juridisk kunskap som hjälper till med översättningar av kontakt av alla slag.

Naturligtvis är kontrakt särskilt viktiga när det gäller meningsskiljaktigheter – men det är inte deras enda syfte. De hjälper även till att förtydliga förfaranden som samtliga parter måste följa. Bittra erfarenheter från många affärsmän visar att professionella översättningar till deltagarnas nationella språk alltid är att föredra framför att upprätta ett kontrakt på ett neutralt språk, som alla vid bordet kanske inte behärskar perfekt. Det är det enda sättet att verkligen förhindra missförstånd.